Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει την συντήρηση και αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρολογικού πίνακα και όλων των εγκαταστάσεων. Ακόμα ελέγχουμε για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και βλάβες με την καλύτερη προσέγγιση. Εγγυάται την διατήρηση του υπάρχον συστήματος και την μέγιστη δυνατή αναβάθμισή του με νέες τεχνολογίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML