Κλειστά Κυκλώματα T.V.

Τα κλειστά κυκλώματα τοποθετούνται για την καλύτερη επίβλεψη του χώρου σας και την ασφάλεια του. Οι λαμβανόμενες εικόνες από τις κάμερες οδηγούνται σε ένα μόνιτορ επίβλεψης. Τοποθετούνται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και συμβάλλουν στην μέγιστη δυνατή προστασία.

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML