Κεραίες T.V.

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης υψηλών προδιαγραφών σε σημείο τέτοιο ώστε να λαμβάνει το ισχυρότερο δυνατό σήμα.
 

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML