Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονη καλωδίωση, σε κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές μη ορατές και υπάρχουν ρευματοδότες και διακόπτες σε κάθε χώρο του σπιτιού, όπου απαιτείται. Υπάρχει ο κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας με τους ανάλογους διακόπτες όπου επιτυγχάνεται ο έλεγχος του ρεύματος.
Περιλαμβάνει την μελέτη του χώρου όπου πρόκειται να γίνει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον σχεδιασμό της εγκατάστασης με την χρήση σύγχρονων μεθόδων.
 

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML