Αποκατάσταση Βλαβών

Η αποκατάσταση βλαβών αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την επιχείρηση μας προς τους πελάτες.
Περιλαμβάνει την επίσκεψη στον χώρο βλάβης και την αντιμετώπιση αυτής με τον πιο φιλικό τρόπο προς τον πελάτη αλλά και το περιβάλλον.
 

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML